Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4782  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1007/s40268-023-00433-7

Výskumné tímy : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Autori : Tak M, Jeong H, Yun J, Kim J, Kim S, Lee Y, Park S-J.
Titul : In‑Use Stability of SB12 (Eculizumab, Soliris Biosimilar) Diluted in Saline and Dextrose Infusion Solution after an Extended Storage Period.
Référence : Drugs R D ;23,4:363 - 375 2023

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Počítanie častíc Proteín: rozmerovo vylučovacia chromatografia (gélová chromatografia) Proteín: dynamický rozptyl svetla 
Chemická stabilita : 
Kapilárna elektroforéza
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Proteíny: biologická aktivita enzýmovou technikou

Zoznam zlúčenín
InjekciaEculizumab Rôzne
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Rozpúšťadlo 5% glukóza Indukuje Znížená stabilita
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
90 Dní
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 28-32°C Nešpecifikované
72 Hodín
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Sklo 0,45 % chlorid sodný 5 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
90 Dní
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Sklo 0,45 % chlorid sodný 5 mg/ml 28-32°C Nešpecifikované
72 Hodín
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
90 Dní
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 5 mg/ml 28-32°C Nešpecifikované
72 Hodín
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Polyolefín 0,45 % chlorid sodný 5 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
90 Dní
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Polyolefín 0,45 % chlorid sodný 5 mg/ml 28-32°C Nešpecifikované
72 Hodín
Biologicky podobný liek

  Mentions Légales