Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4782  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1007/s40268-023-00433-7

Ερευνητικές ομάδες : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Συγγραφείς : Tak M, Jeong H, Yun J, Kim J, Kim S, Lee Y, Park S-J.
τίτλος : In‑Use Stability of SB12 (Eculizumab, Soliris Biosimilar) Diluted in Saline and Dextrose Infusion Solution after an Extended Storage Period.
αριθμός : Drugs R D ;23,4:363 - 375 2023

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+
Η φυσική σταθερότητα : 
Καταμέτρηση σωματιδίων Πρωτεΐνη: Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγέθους Πρωτεΐνη: Δυναμική Σκέδαση Φωτός 
Χημική Σταθερότητα : 
τριχοειδής ηλεκτροφόρηση
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 
Πρωτεΐνες: βιολογική δραστικότητα με ενζυματική τεχνική

Καταστάσεις
ΕνέσιμοEculizumab Λοιπά
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Διαλυτικό Γλυκόζη 5% Προκαλεί Μείωση της σταθερότητας
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 5 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
90 Ημέρα
βιοϊσοδύναμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 5 mg/ml 28-32°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
βιοϊσοδύναμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,45% 5 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
90 Ημέρα
βιοϊσοδύναμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,45% 5 mg/ml 28-32°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
βιοϊσοδύναμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 5 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
90 Ημέρα
βιοϊσοδύναμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 5 mg/ml 28-32°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
βιοϊσοδύναμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,45% 5 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
90 Ημέρα
βιοϊσοδύναμα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,45% 5 mg/ml 28-32°C Απροσδιόριστο
72 Ώρα
βιοϊσοδύναμα

  Mentions Légales