Poslední aktualizace :
16/06/2024
Odkazy   Odkazy 4782  
Typ : Noviny
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1007/s40268-023-00433-7

Výzkumné týmy : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Autor : Tak M, Jeong H, Yun J, Kim J, Kim S, Lee Y, Park S-J.
Titul : In‑Use Stability of SB12 (Eculizumab, Soliris Biosimilar) Diluted in Saline and Dextrose Infusion Solution after an Extended Storage Period.
Référence : Drugs R D ;23,4:363 - 375 2023

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky A+
Fyzikální stabilita : 
Počítání částic Bílkoviny: gelová chromatografie Bílkoviny: dynamický rozptyl světla 
Chemická stabilita : 
Kapilární elektroforéza
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Bílkoviny: biologická aktivita enzymatické techniky

Seznamy
InjekceEculizumab Různé
Faktory ovlivňující stabilitu RozpouötÏdlo GlukÛza 5% Indukuje Snížená stabilita
Stabilita roztoků Sklo Chlorid sodný 0,9% 5 mg/ml 2-8°C Nespecifikováno
90 Den
Biotechnologický
Stabilita roztoků Sklo Chlorid sodný 0,9% 5 mg/ml 28-32°C Nespecifikováno
72 Hodina
Biotechnologický
Stabilita roztoků Sklo Chlorid sodný 0,45% 5 mg/ml 2-8°C Nespecifikováno
90 Den
Biotechnologický
Stabilita roztoků Sklo Chlorid sodný 0,45% 5 mg/ml 28-32°C Nespecifikováno
72 Hodina
Biotechnologický
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 5 mg/ml 2-8°C Nespecifikováno
90 Den
Biotechnologický
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 5 mg/ml 28-32°C Nespecifikováno
72 Hodina
Biotechnologický
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,45% 5 mg/ml 2-8°C Nespecifikováno
90 Den
Biotechnologický
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,45% 5 mg/ml 28-32°C Nespecifikováno
72 Hodina
Biotechnologický

  Mentions Légales