Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4782  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1007/s40268-023-00433-7

Изследователски екипи : Incheon - Quality Evaluation Team, Samsung Bioepis Co
Автори : Tak M, Jeong H, Yun J, Kim J, Kim S, Lee Y, Park S-J.
Заглавие : In‑Use Stability of SB12 (Eculizumab, Soliris Biosimilar) Diluted in Saline and Dextrose Infusion Solution after an Extended Storage Period.
Референция : Drugs R D ;23,4:363 - 375 2023

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
Преброяване на частиците Протеин: ексклузионна хроматография Протеин: динамично разсейване на светината 
Химическа стабилност : 
капилярна електрофореза
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Протеини: биологична активност чрез ензимна техника

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенEculizumab Други
Фактори, повлияващи стабилността Разтворител Glucose 5% Предизвиква Намалена стабилност
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 5 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
90 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 5 mg/ml 28-32°C Не е уточнено
72 Час
биоподобното
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,45% 5 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
90 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,45% 5 mg/ml 28-32°C Не е уточнено
72 Час
биоподобното
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 5 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
90 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 5 mg/ml 28-32°C Не е уточнено
72 Час
биоподобното
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,45% 5 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
90 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,45% 5 mg/ml 28-32°C Не е уточнено
72 Час
биоподобното

  Mentions Légales