Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4778  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=5242

Výskumné tímy : Toronto - The Hospital for Sick Children, Department of Pharmacy,
Autori : Hook R, Neault A, Scharer D, Law S, Walker S.E, Ma N.H, Riss V.
Titul : Chemical stability of epinephrine 10 µg/mL doluted in 0.9% sodium chloride and stored in polypropylene syringes at 4°C and 25°C.
Référence : Int J Pharm Compound ; 27, 4: 347-351. 2023

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov C
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaEpinephrine hydrochloride Sympatomimetikum
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 10 µg/ml 20-25°C Chránené pred svetlom
12 Dní
Stabilita roztokov Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný 10 µg/ml 4°C Chránené pred svetlom
56 Dní

  Mentions Légales