Τελευταία ενημέρωση :
08/05/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4778  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=5242

Ερευνητικές ομάδες : Toronto - The Hospital for Sick Children, Department of Pharmacy,
Συγγραφείς : Hook R, Neault A, Scharer D, Law S, Walker S.E, Ma N.H, Riss V.
τίτλος : Chemical stability of epinephrine 10 µg/mL doluted in 0.9% sodium chloride and stored in polypropylene syringes at 4°C and 25°C.
αριθμός : Int J Pharm Compound ; 27, 4: 347-351. 2023

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοEpinephrine hydrochloride Συμπαθητικομιμητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 µg/ml 20-25°C Προστατεύετε από το φως
12 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 µg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
56 Ημέρα

  Mentions Légales