Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 4778  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://ijpc.com/Abstracts/Abstract.cfm?ABS=5242

Изследователски екипи : Toronto - The Hospital for Sick Children, Department of Pharmacy,
Автори : Hook R, Neault A, Scharer D, Law S, Walker S.E, Ma N.H, Riss V.
Заглавие : Chemical stability of epinephrine 10 µg/mL doluted in 0.9% sodium chloride and stored in polypropylene syringes at 4°C and 25°C.
Референция : Int J Pharm Compound ; 27, 4: 347-351. 2023

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенEpinephrine hydrochloride Симпатомиметик
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 10 µg/ml 20-25°C Защита от светлина
12 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 10 µg/ml 4°C Защита от светлина
56 Ден

  Mentions Légales