Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4776  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/ 10.3390/pharmaceutics15082143

Изследователски екипи : Poznan - Faculty of Pharmacy
Автори : Tomczak S, Chmielewski, M, Szkudlarek J, Jeliinska A.
Заглавие : Antiemetic Drugs Compatibility Evaluation with Paediatric Parenteral Nutrition Admixtures.
Референция : Pharmaceutics ; 15: 2143. 2023

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенDexamethasone sodium phosphate Противовъзпалително средство
съвместим 0,08 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенHydrocortisone sodium succinate Противовъзпалително средство
съвместим 0,98 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)
Инжекция/ИнжекционенOndansetron hydrochloride Антиеметик
съвместим 0,02 mg/ml + Парентерално хранене (с липиди)

  Mentions Légales