Senaste uppdateringen :
08/05/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4773  
Typ : Tidningen
Internet länkar : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Forskargrupper : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Författare : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Titel : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Hänvisningar : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Evidensgrad : 
Evidensnivå B+
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning Partikelräkning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - mass spectrometry (HPLC-MS)
Andra metoder : 
PH-mätning Mätning av osmolalitet 
Kommentarer : 
Nedbrytningsprodukter identifierade och kvantifierade

Förteckning över substanser
InjektionPancuronium bromide Muskel avslappande medel
Lösningars stabilitet Glas Specifikt lösningsmedel 2 mg/ml 2-8°C Ej angiven
912 Dag

  Mentions Légales