Ostatnia aktualizacja :
16/06/2024
Bibliografia   Bibliografia 4773  
Typ : Czasopismo
Link internetowy : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Zespoły badawcze : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Autorzy : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Tytuł : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Numer : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Poziom wiarygodności : 
Poziom wiarygodności B+
Stabilność fizyczną : 
Badanie wizualne Liczenie cząstek 
Stabilność chemiczna : 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas
Inne metody : 
Pomiar pH Pomiar osmolarności 
Komentarze : 
Produkty rozpadu zidentyfikowane i oznaczone ilościowo

Listy
InjekcjePancuronium bromide Lek kuraropodobny
Trwałość roztworów Szkło Danego rozpuszczalnika 2 mg/ml 2-8°C Nie wyszczególniony
912 Dzień

  Mentions Légales