Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 4773  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Forskerteamet : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Forfattere : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Tittel : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Nummer : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B+
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende Partikkeltelling 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - massedeteksjon
Andre metoder : 
PH-måling Osmolalitetsmåling 
Kommentarer : 
Nedbrytningsprodukter kvantifisert og identifisert

Lister
InjeksjonPancuronium bromide Kurarelignende middel
Oppløsningsstabilitet Glass Spesifikk løsemiddel 2 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
912 Dag

  Mentions Légales