Laatste update :
16/06/2024
Literatuur   Literatuur 4773  
Type : Artikel
Internetlink : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Onderzoeksgroepen : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Auteur : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Titel : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Nummer : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Niveau van bewijs : 
Niveau van bewijs B+
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek Deeltjestelling 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - massaspectrometrie (HPLC-MS)
Andere methoden : 
PH-meting Meting van osmolaliteit 
Reacties : 
Afbraakproducten geïdentificeerd en gekwantificeerd

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelPancuronium bromide Curarimimeticum
Stabiliteit in oplossing Glas Specifieke solvent 2 mg/ml 2-8°C Niet gespecificeerd
912 Dag

  Mentions Légales