Pēdējā atjaunošana :
16/06/2024
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 4773  
Tips : Žurnāls
Interneta saite : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Pētniecības grupas : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Autori : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Nosaukums : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Numurs : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Pierādījumu līmeni : 
Pierādījumu līmenis B+
Fizikālā stabilitāte : 
Vizuālais aspekts Daļiņu skaitīšana 
ķīmiskā stabilitāte : 
Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfija – masas detektēšana
Citas metodes : 
PH mērījums Osmotiskais mērījums 
Komentāri : 
Degradēšanās produkti identificēti un noteikts to daudzums

Saraksti
InjekcijaPancuronium bromide Kurarīnmimētiķis
Šķīduma stabilitāte Stikls īpašu šķīdinātāju 2 mg/ml 2-8°C Nav specifisks
912 Diena

  Mentions Légales