Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4773  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Ερευνητικές ομάδες : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Συγγραφείς : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
τίτλος : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
αριθμός : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Καταμέτρηση σωματιδίων 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - σπεκτρομετρία μάζας
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH Μέτρηση της ωσμωτικότητας 
Σχόλια : 
Τα προϊόντα αποσύνθεσης ταυτοποιήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν

Καταστάσεις
ΕνέσιμοPancuronium bromide Κουραριομιμητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Ειδικά διαλύτη 2 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
912 Ημέρα

  Mentions Légales