Viimane versioon :
16/06/2024
Viited   Viited 4773  
Tüüp : Ajaleht
Interneti link : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Uurimisrühmad : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Autor : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Pealkiri : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Publikatsioon : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase B+
Füüsikaline stabiilsus : 
Visuaalne kontroll Osakeste loendamine 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - mass-spektromeetria
Muud meetodid : 
PH mõõtmine Osmolaalsuse mõõtmine 
Kommentaarid : 
Laguproduktid tuvastatud ja kvantifitseeritud

Ingredientide nimekiri
SüsteravimPancuronium bromide Kuraare-taoline  ravim
Stabiilsus lahustes Klaas Konkreetsed lahusti 2 mg/ml 2-8°C Pole täpsustatud
912 Päev

  Mentions Légales