Seneste opdatering :
16/06/2024
Bibliografi   Bibliografi 4773  
Type : Journal
Internet-link : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Forskerhold : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Forfattere : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Titel : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Nummer : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Cotationvaleur : 
Level af bevismateriale B+
Fysisk stabilitet : 
Visuel undersøgelse Partikeltælling 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - massespektrometri (HPLC-MS)
Andre metoder : 
PH-måling Måling af osmolalitet 
Kommentarer : 
Nedbrydningsprodukter identificeret og kvantificeret

Lister
InjektionPancuronium bromide Curamimetisk
Stabilitet i (vandige) opløsninger Glas Specifikt opløsningsmiddel 2 mg/ml 2-8°C Ikke nærmere angivet
912 Dag

  Mentions Légales