Poslední aktualizace :
08/05/2024
Odkazy   Odkazy 4773  
Typ : Noviny
Internetový odkaz : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Výzkumné týmy : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Autor : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Titul : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Référence : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky B+
Fyzikální stabilita : 
Vzhled Počítání částic 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - hmotnostní detekce
Jiné metody : 
Měření pH Měření osmolality 
Komentáře : 
Produkty rozkladu kvantifikovány a identifikovány

Seznamy
InjekcePancuronium bromide Kuraremimetický
Stabilita roztoků Sklo Zvláštní rozpouštědla 2 mg/ml 2-8°C Nespecifikováno
912 Den

  Mentions Légales