Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4773  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.1016/j.ejps.2023.106464

Изследователски екипи : Lyon - Département Pharmacie, Groupement Hospitalier Edouard Herriot, Lyon, France.
Автори : Merienne C, Filali S, Marchand C, Lapras B, Paillet C, Pirot F.
Заглавие : Predictive stability, novel HPLC-MS analysis and semi-automatic compounding process for the emergency implementation of a production line of pancuronium in injectable solution.
Референция : Eur J Pharm Sci ; 187: 106464. 2023

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка Преброяване на частиците 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - мас-спектрометрия
Други методи : 
PH измерване Измерване на осмотичното налягане 
Коментари : 
Продукти на разпад, които са идентифицирани и определени количествено

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенPancuronium bromide Кураре-миметик
Стабилност на разтвори Стъкло Специфична разтворител 2 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
912 Ден

  Mentions Légales