Son güncelleme :
16/06/2024
Kaynaklar   Kaynaklar 4772  
Tip : Dergi
Internet bağlantısı : https://jpharmsci.org/article/S0022-3549(23)00247-2/fulltext

Araştırma Takımlar : Québec - Université Laval, Ecole de Pharmacie
Yazarlar : Porlier A, Gagnon P-Y, Chénard V, Michael N-J, Simard C, Drolet B.
Başlık : Stability of Opened Durvalumab (IMFINZI) Vials. The Beginning of the End of Costly Product Wastage?
Numara : J Pharm Sci ; 112, 9: 2412-2418. 2023

Kanıt Düzeyi : 
Kanıt düzeyi A+
Fiziksel stabilite : 
Görsel muayene Türbidimetri(bulanıklık ölçümü) Protein: Boyut Elem Kromotografisi Protein:Dinamik Işık Dağılımı 
Kimyasal Stabilite : 
Protein: peptid haritalama
Protein: iyonik kromatografi
Diğer metodlar : 
PH ölçümü Osmolalite Ölçümü 
Yorumlar : 

Listeler
Enjeksiyon Durvalumab Kanser ilaç
Çözeltilerin stabilitesi Kısmen kullanılmış flakonlar Yok 50 mg/ml 20-25°C I_ık
14 Gün
Çözeltilerin stabilitesi Kısmen kullanılmış flakonlar Yok 50 mg/ml 4°C Işıktan koruyunuz
14 Gün

  Mentions Légales