Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4772  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://jpharmsci.org/article/S0022-3549(23)00247-2/fulltext

Výskumné tímy : Québec - Université Laval, Ecole de Pharmacie
Autori : Porlier A, Gagnon P-Y, Chénard V, Michael N-J, Simard C, Drolet B.
Titul : Stability of Opened Durvalumab (IMFINZI) Vials. The Beginning of the End of Costly Product Wastage?
Référence : J Pharm Sci ; 112, 9: 2412-2418. 2023

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria Proteín: rozmerovo vylučovacia chromatografia (gélová chromatografia) Proteín: dynamický rozptyl svetla 
Chemická stabilita : 
Proteíny: mapovanie peptidov
Proteíny: iónová chromatografia
Iné metódy : 
Meranie pH Meranie osmolality 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaDurvalumab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Iastočne použité injekčné liekovky Žiadny 50 mg/ml 20-25°C Za svetla
14 Dní
Stabilita roztokov Iastočne použité injekčné liekovky Žiadny 50 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
14 Dní

  Mentions Légales