Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4772  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://jpharmsci.org/article/S0022-3549(23)00247-2/fulltext

Ερευνητικές ομάδες : Québec - Université Laval, Ecole de Pharmacie
Συγγραφείς : Porlier A, Gagnon P-Y, Chénard V, Michael N-J, Simard C, Drolet B.
τίτλος : Stability of Opened Durvalumab (IMFINZI) Vials. The Beginning of the End of Costly Product Wastage?
αριθμός : J Pharm Sci ; 112, 9: 2412-2418. 2023

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων A+
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση Νεφελομετρία Πρωτεΐνη: Χρωματογραφία Αποκλεισμού Μεγέθους Πρωτεΐνη: Δυναμική Σκέδαση Φωτός 
Χημική Σταθερότητα : 
Πρωτεΐνη: Χαρτογράφηση πεπτιδίων
Πρωτεΐνη: ιοντική χρωματογραφία
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH Μέτρηση της ωσμωτικότητας 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοDurvalumab φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων μερικώς χρησιμοποιημένα μπουκάλια Ουδέν 50 mg/ml 20-25°C Φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων μερικώς χρησιμοποιημένα μπουκάλια Ουδέν 50 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα

  Mentions Légales