Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4772  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://jpharmsci.org/article/S0022-3549(23)00247-2/fulltext

Изследователски екипи : Québec - Université Laval, Ecole de Pharmacie
Автори : Porlier A, Gagnon P-Y, Chénard V, Michael N-J, Simard C, Drolet B.
Заглавие : Stability of Opened Durvalumab (IMFINZI) Vials. The Beginning of the End of Costly Product Wastage?
Референция : J Pharm Sci ; 112, 9: 2412-2418. 2023

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка турбидиметрия Протеин: ексклузионна хроматография Протеин: динамично разсейване на светината 
Химическа стабилност : 
Протеини: пептидно картиране
Протеини: йонна хроматография
Други методи : 
PH измерване Измерване на осмотичното налягане 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенDurvalumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори частично използвани бутилки Няма 50 mg/ml 20-25°C Светлина
14 Ден
Стабилност на разтвори частично използвани бутилки Няма 50 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден

  Mentions Légales