Последно актуализиране :
08/05/2024
Библиография   Библиография 4767  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Автори : Almasi K, Thiesen J, Krämer I.
Заглавие : Physicochemical stability of durvalumab (Imfinzi® ) concentrate for solution in original vials after first opening.
Референция : Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy ;8,1 2023

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Визуалната проверка Протеин: ексклузионна хроматография 
Химическа стабилност : 
Протеини: йонна хроматография
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Протеин: няма биологични методи

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенDurvalumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори частично използвани бутилки Няма 50 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
Стабилност на разтвори частично използвани бутилки Няма 50 mg/ml 20-25°C Защита от светлина
28 Ден

  Mentions Légales