Senaste uppdateringen :
16/06/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4758  
Typ : Tidningen
Internet länkar : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

Forskargrupper : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Författare : Schmidt J.P, Steppe M.
Titel : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
Hänvisningar : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Evidensgrad : 
Evidensnivå B
Fysikalisk stabilitet : 
Visuell undersökning 
Kemisk stabilitet : 
High Performance Liquid Chromatography - Diode Array detector (HPLD-DAD)
Stabilitet definieras som 90% av den initiala koncentrationen
Andra metoder : 
PH-mätning 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionMoxifloxacin Antibiotikum
Lösningars stabilitet Ej angiven Glukos 5 % 1,6 mg/ml 22-23°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionNorepinephrine bitartrate Sympatomimetikum
Lösningars stabilitet Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 0,064 mg/ml 22-23°C Skyddas från ljus
24 Timma
InjektionPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Lösningars stabilitet Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 40 / 5 mg/ml 22-23°C Skyddas från ljus
24 Timma
Stabilitet i blandningar
Polypropylen Natriumklorid 0,9 % 22-23°C Skyddas från ljus
Injektion Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injektion Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Timma
Polypropylen NaCl 0,45% Glukos 2,5% 22-23°C Skyddas från ljus
Injektion Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injektion Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Timma

  Mentions Légales