Posledná aktualizácia :
16/06/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4758  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

Výskumné tímy : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Autori : Schmidt J.P, Steppe M.
Titul : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
Référence : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov B
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 90% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaMoxifloxacin Antibiotikum
Stabilita roztokov Nešpecifikované 5% glukóza 1,6 mg/ml 22-23°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaNorepinephrine bitartrate Sympatomimetikum
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 0,064 mg/ml 22-23°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
InjekciaPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 40 / 5 mg/ml 22-23°C Chránené pred svetlom
24 Hodín
Stabilita v zmesiach
Polypropylén 0,9% chlorid sodný 22-23°C Chránené pred svetlom
Injekcia Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injekcia Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Hodín
Polypropylén NaCl 0,45% glukóza 2,5% 22-23°C Chránené pred svetlom
Injekcia Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injekcia Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Hodín

  Mentions Légales