Ostatnia aktualizacja :
08/05/2024
Bibliografia   Bibliografia 4758  
Typ : Czasopismo
Link internetowy : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

Zespoły badawcze : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Autorzy : Schmidt J.P, Steppe M.
Tytuł : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
Numer : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Poziom wiarygodności : 
Poziom wiarygodności B
Stabilność fizyczną : 
Badanie wizualne 
Stabilność chemiczna : 
Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem diodowym
Trwałość zdefiniowana jako 90% stężenia początkowego
Inne metody : 
Pomiar pH 
Komentarze : 

Listy
InjekcjeMoxifloxacin Antybiotyk
Trwałość roztworów Brak informacji Glukoza 5% 1,6 mg/ml 22-23°C Chronić od światła
24 Godzina
InjekcjeNorepinephrine bitartrate Lek sympatykomimetyczny
Trwałość roztworów Brak informacji Chlorek sodu 0,9% 0,064 mg/ml 22-23°C Chronić od światła
24 Godzina
InjekcjePiperacillin sodium / tazobactam Antybiotyk
Trwałość roztworów Brak informacji Chlorek sodu 0,9% 40 / 5 mg/ml 22-23°C Chronić od światła
24 Godzina
Trwałość w mieszaninie
Polipropylen Chlorek sodu 0,9% 22-23°C Chronić od światła
Injekcje Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injekcje Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Godzina
Polipropylen NaCl 0,45% glukoza 2,5% 22-23°C Chronić od światła
Injekcje Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injekcje Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Godzina

  Mentions Légales