Siste oppdatering :
16/06/2024
Referanser   Referanser 4758  
Type : Journal
Internett-koblingen : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

Forskerteamet : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Forfattere : Schmidt J.P, Steppe M.
Tittel : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
Nummer : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad B
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Stabilitet etablert med 90 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonMoxifloxacin Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt Glukose 5 % 1,6 mg/ml 22-23°C Beskyttes mot lys
24 Tid
InjeksjonNorepinephrine bitartrate Sympatomimetika
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt Natriumklorid 0,9 % 0,064 mg/ml 22-23°C Beskyttes mot lys
24 Tid
InjeksjonPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotika
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt Natriumklorid 0,9 % 40 / 5 mg/ml 22-23°C Beskyttes mot lys
24 Tid
Stabilitet i blandinger
Polypropylen Natriumklorid 0,9 % 22-23°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injeksjon Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Tid
Polypropylen NaCl 0,45% Glukose 2,5% 22-23°C Beskyttes mot lys
Injeksjon Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injeksjon Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Tid

  Mentions Légales