Laatste update :
16/06/2024
Literatuur   Literatuur 4758  
Type : Artikel
Internetlink : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

Onderzoeksgroepen : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Auteur : Schmidt J.P, Steppe M.
Titel : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
Nummer : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau B
Fysische stabiliteit : 
Visueel onderzoek 
Chemische stabiliteit : 
HPLC - Diodearraydetectie
Stabiliteit gedefinieerd als 90% van de beginconcentratie
Andere methoden : 
PH-meting 
Reacties : 

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelMoxifloxacin Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Niet gespecificeerd Glucose 5% 1,6 mg/ml 22-23°C Buiten invloed van licht
24 Uur
Injecteerbaar geneesmiddelNorepinephrine bitartrate Sympathicomimeticum
Stabiliteit in oplossing Niet gespecificeerd Natriumchloride 0,9% 0,064 mg/ml 22-23°C Buiten invloed van licht
24 Uur
Injecteerbaar geneesmiddelPiperacillin sodium / tazobactam Antibioticum
Stabiliteit in oplossing Niet gespecificeerd Natriumchloride 0,9% 40 / 5 mg/ml 22-23°C Buiten invloed van licht
24 Uur
Stabiliteit in mengsels
Polypropyleen (PP) Natriumchloride 0,9% 22-23°C Buiten invloed van licht
Injecteerbaar geneesmiddel Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Uur
Polypropyleen (PP) NaCl 0,45% glucose 2,5% 22-23°C Buiten invloed van licht
Injecteerbaar geneesmiddel Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injecteerbaar geneesmiddel Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Uur

  Mentions Légales