Pēdējā atjaunošana :
16/06/2024
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 4758  
Tips : Žurnāls
Interneta saite : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

Pētniecības grupas : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Autori : Schmidt J.P, Steppe M.
Nosaukums : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
Numurs : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Pierādījumu līmeni : 
Pierādījumu līmenis B
Fizikālā stabilitāte : 
Vizuālais aspekts 
ķīmiskā stabilitāte : 
Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfija – detektēšana ar diožu matrici
Stabilitāte panākta ar 90 % no sākotnējās koncentrācijas
Citas metodes : 
PH mērījums 
Komentāri : 

Saraksti
InjekcijaMoxifloxacin Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Nespecifisks 5% glikoze 1,6 mg/ml 22-23°C Aizsargāt no gaismas
24 Stunda
InjekcijaNorepinephrine bitartrate Simpatomimētisks līdzeklis
Šķīduma stabilitāte Nespecifisks Nātrija hlorīds 0.9% 0,064 mg/ml 22-23°C Aizsargāt no gaismas
24 Stunda
InjekcijaPiperacillin sodium / tazobactam Antibiotika
Šķīduma stabilitāte Nespecifisks Nātrija hlorīds 0.9% 40 / 5 mg/ml 22-23°C Aizsargāt no gaismas
24 Stunda
Maisījuma stabilitāte
Polipropilēns Nātrija hlorīds 0.9% 22-23°C Aizsargāt no gaismas
Injekcija Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injekcija Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Stunda
Polipropilēns NaCl 0,45% glikoze 2,5% 22-23°C Aizsargāt no gaismas
Injekcija Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injekcija Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Stunda

  Mentions Légales