Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4758  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

Ερευνητικές ομάδες : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Συγγραφείς : Schmidt J.P, Steppe M.
τίτλος : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
αριθμός : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων B
Η φυσική σταθερότητα : 
Οπτική εξέταση 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 90% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοMoxifloxacin Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Γλυκόζη 5% 1,6 mg/ml 22-23°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοNorepinephrine bitartrate Συμπαθητικομιμητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,064 mg/ml 22-23°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
ΕνέσιμοPiperacillin sodium / tazobactam Αντιβιοτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 40 / 5 mg/ml 22-23°C Προστατεύετε από το φως
24 Ώρα
Σταθερότητα σε μίγματα
Πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 22-23°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Ενέσιμο Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Ώρα
Πολυπροπυλένιο NaCl 0,45% Γλυκόζη 2,5% 22-23°C Προστατεύετε από το φως
Ενέσιμο Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Ενέσιμο Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Ώρα

  Mentions Légales