Poslední aktualizace :
08/05/2024
Odkazy   Odkazy 4758  
Typ : Noviny
Internetový odkaz : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

Výzkumné týmy : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Autor : Schmidt J.P, Steppe M.
Titul : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
Référence : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky B
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce diodovým polem
Stabilita stanovena s 90% původní koncentrace
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceMoxifloxacin Antibiotikum
Stabilita roztoků Nespecifikováno GlukÛza 5% 1,6 mg/ml 22-23°C Chráněno před světlem
24 Hodina
InjekceNorepinephrine bitartrate Sympatomimetikum
Stabilita roztoků Nespecifikováno Chlorid sodný 0,9% 0,064 mg/ml 22-23°C Chráněno před světlem
24 Hodina
InjekcePiperacillin sodium / tazobactam Antibiotikum
Stabilita roztoků Nespecifikováno Chlorid sodný 0,9% 40 / 5 mg/ml 22-23°C Chráněno před světlem
24 Hodina
Stabilita směsí
Polypropylen Chlorid sodný 0,9% 22-23°C Chráněno před světlem
Injekce Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injekce Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Hodina
Polypropylen NaCl 0,45% GlukÛza 2,5% 22-23°C Chráněno před světlem
Injekce Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Injekce Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Hodina

  Mentions Légales