Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4758  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/10.2174/1573412919666230315151351

Изследователски екипи : Porto Alegre - Pharmacy School of Federal University of Rio Grande do Sul
Автори : Schmidt J.P, Steppe M.
Заглавие : Stability Study and Simultaneous Determination of Norepinephrine, Moxifloxacin, and Piperacillin + Tazobactam Mixtures Applied in Intensive Care Medicine .
Референция : Curr Pharm Anal ; 19, 4: 307-316. 2023

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност B
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 90% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенMoxifloxacin Антибиотик
Стабилност на разтвори Не е уточнено Glucose 5% 1,6 mg/ml 22-23°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенNorepinephrine bitartrate Симпатомиметик
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 0,064 mg/ml 22-23°C Защита от светлина
24 Час
Инжекция/ИнжекционенPiperacillin sodium / tazobactam Антибиотик
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 40 / 5 mg/ml 22-23°C Защита от светлина
24 Час
Стабилност на смеси
Полипропилен Sodium chloride 0,9% 22-23°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Piperacillin sodium / tazobactam 20 / 2.5 mg/ml
24 Час
Полипропилен NaCl 0,45% Glucose 2,5% 22-23°C Защита от светлина
Инжекция/Инжекционен Norepinephrine bitartrate 0,032 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Moxifloxacin 8 mg/ml
24 Час

  Mentions Légales