Cập nhật lần cuối :
08/05/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4757  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : https://doi.org/10.1177/00185787221139421

đội nghiên cứu : Rochester - Wegmans School of Pharmacy
Các tác giả : Wojcinski J, Nathan K, Zhaohttps F.
Tiêu đề : In Vitro Assessment of Compounded Lurasidone Suspensions for Enteral Feeding Tubes.
Tài liệu trích dẫn : Hosp Pharm ; 58, 3: 304-308. 2023

Mức độ chứng cứ : 
Độ ổn định vật lý : 
Độ ổn định hóa học : 
Các phương pháp khác : 
Các nhận xét : 

Danh sách các chất
Dung dịch uốngLurasidone Thuốc an thần
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 480 mg
Lutada®
OraPlus® /Nước tinh khiết(1:1) >> 60 mL
20-25°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
Tính ổn định của các dung dịch Lọ nhựa Các viên nén 60 mg
Lutada®
OraPlus® /Nước tinh khiết(1:1) >> 60 mL
20-25°C Tránh ánh sáng
14 Ngày

  Mentions Légales