Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4757  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/10.1177/00185787221139421

Ερευνητικές ομάδες : Rochester - Wegmans School of Pharmacy
Συγγραφείς : Wojcinski J, Nathan K, Zhaohttps F.
τίτλος : In Vitro Assessment of Compounded Lurasidone Suspensions for Enteral Feeding Tubes.
αριθμός : Hosp Pharm ; 58, 3: 304-308. 2023

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
Πόσιμο διάλυμαLurasidone Νευροληπτικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 480 mg
Lutada®
OraPlus® /Κεκαθαρμένο νερό(1:1) >> 60 mL
20-25°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πλαστικό μπουκάλι Δισκία 60 mg
Lutada®
OraPlus® /Κεκαθαρμένο νερό(1:1) >> 60 mL
20-25°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα

  Mentions Légales