Τελευταία ενημέρωση :
16/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4750  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : https://doi.org/ 10.3390/pharmaceutics15030755

Ερευνητικές ομάδες : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Lebrat M, Bouattour Y, Gaudet C, Yessaad M, Jouannet M, Wasiak M, Dhifallah I, Beyssac E, Garrait G, Chennell P, Sautou V.
τίτλος : Development and Stability of a New Formulation of Pentobarbital Suppositories for Paediatric Procedural Sedation.
αριθμός : Pharmaceutics ,15, 755. 2023

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής συστοιχίας διόδων
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΥπόθετοPentobarbital Γενικό αναισθητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,07 g
2-8°C Προστατεύετε από το φως
288 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,06 g
2-8°C Προστατεύετε από το φως
288 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,05 g
2-8°C Προστατεύετε από το φως
288 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,04 g
2-8°C Προστατεύετε από το φως
288 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,861 g
ελαϊκό οξύ 0,223 g
2-8°C Προστατεύετε από το φως
196 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,830 g
ελαϊκό οξύ 0,253 g
2-8°C Προστατεύετε από το φως
196 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,801 g
ελαϊκό οξύ 0,280 g
2-8°C Προστατεύετε από το φως
196 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Σκόνη 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,775 g
ελαϊκό οξύ 0,304 g
2-8°C Προστατεύετε από το φως
196 Ημέρα

  Mentions Légales