Последно актуализиране :
16/06/2024
Библиография   Библиография 4750  
Вид : Списание
Уеб връзка : https://doi.org/ 10.3390/pharmaceutics15030755

Изследователски екипи : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Автори : Lebrat M, Bouattour Y, Gaudet C, Yessaad M, Jouannet M, Wasiak M, Dhifallah I, Beyssac E, Garrait G, Chennell P, Sautou V.
Заглавие : Development and Stability of a New Formulation of Pentobarbital Suppositories for Paediatric Procedural Sedation.
Референция : Pharmaceutics ,15, 755. 2023

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
СупозиторияPentobarbital Общ анестетик
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,07 g
2-8°C Защита от светлина
288 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,06 g
2-8°C Защита от светлина
288 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,05 g
2-8°C Защита от светлина
288 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 1,04 g
2-8°C Защита от светлина
288 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 30 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,861 g
олеинова киселина 0,223 g
2-8°C Защита от светлина
196 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 40 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,830 g
олеинова киселина 0,253 g
2-8°C Защита от светлина
196 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 50 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,801 g
олеинова киселина 0,280 g
2-8°C Защита от светлина
196 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Прах 60 mg
® = ?
Witepsol® W25 0,775 g
олеинова киселина 0,304 g
2-8°C Защита от светлина
196 Ден

  Mentions Légales