Viimane versioon :
26/09/2023
Viited   Viited 4741  
Tüüp : Ajaleht

Uurimisrühmad : Nouvelle Orléans - College of Pharmacy, Xavier University of Louisiana
Autor : Pramar Y, Mandal T, Bostanian L, Kader C, Morris T, Graves R
Pealkiri : Physicochemical and Microbiological Stability of Pyrimethamine in Paraben-free PCCA Base, SuspendIt.
Publikatsioon : Int J Pharm Compound ;27,2:160-168 2023

Tõendite tase : 
Füüsikaline stabiilsus : 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - dioodjadadetektor või jadadiooddetektor
Muud meetodid : 
PH mõõtmine 
Kommentaarid : 

Ingredientide nimekiri
Suukaudne lahusPyrimethamine Antibiootikum
Stabiilsus lahustes Plastikpudel Pulber 160 mg
® = ?
Suspendit® >> 80 mL
25°C Kaitsta valguse eest
42 Päev
Stabiilsus lahustes Plastikpudel Pulber 160 mg
® = ?
Suspendit® >> 80 mL
5°C Kaitsta valguse eest
42 Päev

  Mentions Légales