viimane versioon :
18/07/2024
Viited   Viited 4741  
tüüp : ajaleht

uurimisrühmad : Nouvelle Orléans - College of Pharmacy, Xavier University of Louisiana
Autor : Pramar Y, Mandal T, Bostanian L, Kader C, Morris T, Graves R
pealkiri : Physicochemical and Microbiological Stability of Pyrimethamine in Paraben-free PCCA Base, SuspendIt.
publikatsioon : Int J Pharm Compound ;27,2:160-168 2023

Tõendite tase : 
füüsikaline stabiilsus : 
Keemiline püsivus : 
Kõrgsurve vedelik-kromatograafia - dioodjadadetektor või jadadiooddetektor
Muud meetodid : 
PH mõõtmine 
Kommentaarid : 

ingredientide nimekiri
suukaudne lahusPyrimethamine antibiootikum
Stabiilsus lahustes Plastikpudel pulber 160 mg
® = ?
Suspendit® >> 80 mL
25°C kaitsta valguse eest
42 päev
Stabiilsus lahustes Plastikpudel pulber 160 mg
® = ?
Suspendit® >> 80 mL
5°C kaitsta valguse eest
42 päev

  Mentions Légales