Senaste uppdateringen :
18/07/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4740  
Typ : Laboratorium

forskargrupper :
Författare :
Titel : MabThera 500 mg concentrate for solution for infusion. Summary of Product Characteristics Updated 07-Oct-2021
Hänvisningar : Roche Products Limited 2021

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
fysikalisk stabilitet : 
kemisk stabilitet : 
andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
injektionRituximab cancerläkemedel
Lösningars stabilitet Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Ej angiven
30 Dag
Lösningars stabilitet Ej angiven Natriumklorid 0,9 % 1 >> 4 mg/ml <30°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Ej angiven Glukos 5 % 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Ej angiven
24 Timma
Lösningars stabilitet Ej angiven Glukos 5 % 1 >> 4 mg/ml 25°C Ej angiven
12 Timma

  Mentions Légales