Posledná aktualizácia :
18/07/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4740  
Typ : Laboratórium

výskumné tímy :
Autori :
titul : MabThera 500 mg concentrate for solution for infusion. Summary of Product Characteristics Updated 07-Oct-2021
Référence : Roche Products Limited 2021

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
fyzikálna stabilita : 
chemická stabilita : 
iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaRituximab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 1 >> 4 mg/ml 2-8°C nešpecifikované
30 dní
Stabilita roztokov nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 1 >> 4 mg/ml <30°C nešpecifikované
24 hodín
Stabilita roztokov nešpecifikované 5% glukóza 1 >> 4 mg/ml 2-8°C nešpecifikované
24 hodín
Stabilita roztokov nešpecifikované 5% glukóza 1 >> 4 mg/ml 25°C nešpecifikované
12 hodín

  Mentions Légales