Τελευταία ενημέρωση :
15/06/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4740  
τύπος : Εργαστήριο

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς :
τίτλος : MabThera 500 mg concentrate for solution for infusion. Summary of Product Characteristics Updated 07-Oct-2021
αριθμός : Roche Products Limited 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοRituximab φάρμακο κατά του καρκίνου
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
30 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 1 >> 4 mg/ml <30°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Γλυκόζη 5% 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Γλυκόζη 5% 1 >> 4 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
12 Ώρα

  Mentions Légales