Последно актуализиране :
15/06/2024
Библиография   Библиография 4740  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : MabThera 500 mg concentrate for solution for infusion. Summary of Product Characteristics Updated 07-Oct-2021
Референция : Roche Products Limited 2021

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенRituximab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
30 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 1 >> 4 mg/ml <30°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Не е уточнено Glucose 5% 1 >> 4 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Не е уточнено Glucose 5% 1 >> 4 mg/ml 25°C Не е уточнено
12 Час

  Mentions Légales