Siste oppdatering :
10/07/2024
Referanser   Referanser 4717  
Type : Labratorium

Forskerteamet :
Forfattere :
Tittel : Enhertu®- Résumé des caractéristiques du produit
Nummer : Daiichi Sankyo Europe Gmb 2022

Nivå of Evidence : 
Stabilitetsopplysninger fra produsent
fysisk stabilitet : 
kjemisk stabilitet : 
andre metoder : 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonTrastuzumab deruxtecan kreft narkotika
Faktorer som påvirker stabiliteten Oppløsningsmiddel Natriumklorid 0,9 % Induserer Utfelling
Oppløsningsstabilitet Glass Vann til injeksjon 20 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt Glukose 5 % ? mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Ikke angitt Glukose 5 % ? mg/ml 20-25°C Beskyttes mot lys
4 Tid

  Mentions Légales