Posledná aktualizácia :
26/09/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4714  
Typ : Poster
Icone.pdf
629Ko

Výskumné tímy : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Autori : Vieillard V, Paul M
Titul : Etude de stabilité d'un biosimilaire du Bevacizumab dans les flacons et après dilution dans du NaCl 0.9% en poche de polyoléfine.
Référence : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A+
Fyzikálna stabilita : 
Turbidimetria Proteín: rozmerovo vylučovacia chromatografia (gélová chromatografia) Proteín: dynamický rozptyl svetla 
Chemická stabilita : 
Proteíny: iónová chromatografia
Iné metódy : 
Meranie pH Meranie osmolality 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaBevacizumab Protinádorová liečba
Stabilita roztokov Sklo Žiadny 25 mg/ml 20-25°C Chránené pred svetlom
15 Dní
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Iastočne použité injekčné liekovky Žiadny 25 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
60 Dní
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1,4 & 16,5 mg/ml 25°C Nešpecifikované
3 Dní
Biologicky podobný liek
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 1,4 & 16,5 mg/ml 4°C Chránené pred svetlom
90 Dní
Biologicky podobný liek

  Mentions Légales