Laatste update :
26/09/2023
Literatuur   Literatuur 4714  
Type : Poster
Icone.pdf
629Ko

Onderzoeksgroepen : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Auteur : Vieillard V, Paul M
Titel : Etude de stabilité d'un biosimilaire du Bevacizumab dans les flacons et après dilution dans du NaCl 0.9% en poche de polyoléfine.
Nummer : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Niveau van bewijs : 
Bewijsniveau A+
Fysische stabiliteit : 
Turbidimetrie Eiwit gelpermeatiechromatografie Eiwit: dynamische lichtverstrooiïng 
Chemische stabiliteit : 
Eiwit: ionische chromatografie
Andere methoden : 
PH-meting Meting van osmolaliteit 
Reacties : 

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelBevacizumab Geneesmiddel tegen kanker
Stabiliteit in oplossing Glas Geen 25 mg/ml 20-25°C Buiten invloed van licht
15 Dag
Biosimilar
Stabiliteit in oplossing Gedeeltelijk gebruikte flessen Geen 25 mg/ml 4°C Buiten invloed van licht
60 Dag
Biosimilar
Stabiliteit in oplossing Polyolefine Natriumchloride 0,9% 1,4 & 16,5 mg/ml 25°C Niet gespecificeerd
3 Dag
Biosimilar
Stabiliteit in oplossing Polyolefine Natriumchloride 0,9% 1,4 & 16,5 mg/ml 4°C Buiten invloed van licht
90 Dag
Biosimilar

  Mentions Légales