Pēdējā atjaunošana :
26/09/2023
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 4714  
Tips : Plakāts
Icone.pdf
629Ko

Pētniecības grupas : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Autori : Vieillard V, Paul M
Nosaukums : Etude de stabilité d'un biosimilaire du Bevacizumab dans les flacons et après dilution dans du NaCl 0.9% en poche de polyoléfine.
Numurs : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Pierādījumu līmeni : 
Pierādījumu līmenis A+
Fizikālā stabilitāte : 
Turbidimetriskā metode Proteīni: nošķiršanas gelhromatogrāfija Proteīni: dinamiskā gaismas izkliede 
ķīmiskā stabilitāte : 
Proteīni: jonu hromatogrāfija
Citas metodes : 
PH mērījums Osmotiskais mērījums 
Komentāri : 

Saraksti
InjekcijaBevacizumab Vēzis narkotiku
Šķīduma stabilitāte Stikls Nekāds 25 mg/ml 20-25°C Aizsargāt no gaismas
15 Diena
Bioloģiski līdzīgas
Šķīduma stabilitāte Daļēji lietotas pudeles Nekāds 25 mg/ml 4°C Aizsargāt no gaismas
60 Diena
Bioloģiski līdzīgas
Šķīduma stabilitāte Poliolefīns Nātrija hlorīds 0.9% 1,4 & 16,5 mg/ml 25°C Nav specifisks
3 Diena
Bioloģiski līdzīgas
Šķīduma stabilitāte Poliolefīns Nātrija hlorīds 0.9% 1,4 & 16,5 mg/ml 4°C Aizsargāt no gaismas
90 Diena
Bioloģiski līdzīgas

  Mentions Légales