Posledná aktualizácia :
26/09/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4710  
Typ : Poster
Icone.pdf
377Ko

Výskumné tímy : Nancy - University Hospital of Nancy, Department of Pharmacy
Autori : D'Huart E, Sacrez M, Sobalak N, Vigneron J, Demoré B.
Titul : Etude de stabilité physico-chimique du Cabazitaxel Zentiva® en flacons après "ouverture" et en solutions diluées en poches en perfusion de 3 types.
Référence : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov A
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - detektor s diódovým poľom
Stabilita definovaná ako 95% počiatočnej koncentrácie
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
žiadne údaje

  Mentions Légales