Posledná aktualizácia :
28/02/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4709  
Typ : Laboratórium

Výskumné tímy :
Autori :
Titul : XERAVA® (eravacycline) for injection, for intravenous use. HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION.
Référence : Tetraphase Pharmaceuticals. 2021

Úroveň dôkazu : 
Údaje o stabilite od výrobcu
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaEravacycline Antibiotikum
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Teplota -20°C Indukuje Degradácia
Stabilita roztokov Sklo Voda na injekciu 10 mg/ml 25°C Nešpecifikované
1 Hodín
Stabilita roztokov Sklo 0,9% chlorid sodný 10 mg/ml 25°C Nešpecifikované
1 Hodín
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 0,2 >>0,6 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
10 Dní
Stabilita roztokov Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný 0,2 >>0,6 mg/ml 25°C Nešpecifikované
24 Hodín

  Mentions Légales