Τελευταία ενημέρωση :
26/09/2023
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4709  
τύπος : Εργαστήριο

Ερευνητικές ομάδες :
Συγγραφείς :
τίτλος : XERAVA® (eravacycline) for injection, for intravenous use. HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION.
αριθμός : Tetraphase Pharmaceuticals. 2021

Επίπεδο αποδείξεων : 
Δεδομένα σταθερότητας του κατασκευαστή/ών
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοEravacycline Αντιβιοτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Θερμοκρασία -20°C Προκαλεί Αποδόμηση
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Ενέσιμο ύδωρ 10 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
1 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Ύαλος Χλωριούχο νάτριο 0,9% 10 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
1 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,2 >>0,6 mg/ml 2-8°C Απροσδιόριστο
10 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Απροσδιόριστο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,2 >>0,6 mg/ml 25°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα

  Mentions Légales