Последно актуализиране :
28/02/2024
Библиография   Библиография 4709  
Вид : Лаборатория

Изследователски екипи :
Автори :
Заглавие : XERAVA® (eravacycline) for injection, for intravenous use. HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION.
Референция : Tetraphase Pharmaceuticals. 2021

Ниво на доказателства : 
Данни за стабилност на производителя
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенEravacycline Антибиотик
Фактори, повлияващи стабилността Температура -20°C Предизвиква Разграждане
Стабилност на разтвори Стъкло Вода за инжекции 10 mg/ml 25°C Не е уточнено
1 Час
Стабилност на разтвори Стъкло Sodium chloride 0,9% 10 mg/ml 25°C Не е уточнено
1 Час
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 0,2 >>0,6 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
10 Ден
Стабилност на разтвори Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 0,2 >>0,6 mg/ml 25°C Не е уточнено
24 Час

  Mentions Légales