Senaste uppdateringen :
04/12/2023
Hänvisningar   Hänvisningar 4700  
Typ : Laboratorium

Forskargrupper :
Författare :
Titel : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Hänvisningar : AS Kalceks 2022

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
Fysikalisk stabilitet : 
Kemisk stabilitet : 
Andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
InjektionAmobarbital sodium Narkosmedel
Oförenlig + InjektionEsketamine
InjektionDiazepam Anxiolytikum
Oförenlig + InjektionEsketamine
InjektionDoxapram hydrochloride Andningsstimulerande medel
Oförenlig + InjektionEsketamine
InjektionEsketamine Narkosmedel
Faktorer som påverkar stabiliteten Temperatur 4°C Orsakar Minskad stabilitet
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 2 mg/ml 25°C Ej angiven
48 Timma
Lösningars stabilitet Etylenvinylacetat NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 2 mg/ml 25°C Ej angiven
48 Timma
Oförenlig + InjektionAmobarbital sodium
Oförenlig + InjektionDiazepam
Oförenlig + InjektionDoxapram hydrochloride
Oförenlig + InjektionMethohexital sodium
Oförenlig + InjektionPentobarbital sodium
Oförenlig + InjektionPhenobarbital sodium
Oförenlig + InjektionThiopental sodium
InjektionMethohexital sodium Narkosmedel
Oförenlig + InjektionEsketamine
InjektionPentobarbital sodium Narkosmedel
Oförenlig + InjektionEsketamine
InjektionPhenobarbital sodium Antiepileptikum
Oförenlig + InjektionEsketamine
InjektionThiopental sodium Narkosmedel
Oförenlig + InjektionEsketamine

  Mentions Légales