Senaste uppdateringen :
10/07/2024
Hänvisningar   Hänvisningar 4700  
Typ : Laboratorium

forskargrupper :
Författare :
Titel : Esketamine 25 mg/mL solution for injection/infusion. - Summary of Product Characteristics
Hänvisningar : AS Kalceks 2022

Evidensgrad : 
Tillverkarens stabilitetsuppgifter
fysikalisk stabilitet : 
kemisk stabilitet : 
andra metoder : 
Kommentarer : 

Förteckning över substanser
injektionAmobarbital sodium Narkosmedel
Oförenlig + injektionEsketamine
injektionDiazepam Anxiolytikum
Oförenlig + injektionEsketamine
injektionDoxapram hydrochloride Andningsstimulerande medel
Oförenlig + injektionEsketamine
injektionEsketamine Narkosmedel
Faktorer som påverkar stabiliteten Temperatur 4°C Orsakar Minskad stabilitet
Lösningars stabilitet Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 2 mg/ml 25°C Ej angiven
48 Timma
Lösningars stabilitet Etylenvinylacetat NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 1 & 2 mg/ml 25°C Ej angiven
48 Timma
Oförenlig + injektionAmobarbital sodium
Oförenlig + injektionDiazepam
Oförenlig + injektionDoxapram hydrochloride
Oförenlig + injektionMethohexital sodium
Oförenlig + injektionPentobarbital sodium
Oförenlig + injektionPhenobarbital sodium
Oförenlig + injektionThiopental sodium
injektionMethohexital sodium Narkosmedel
Oförenlig + injektionEsketamine
injektionPentobarbital sodium Narkosmedel
Oförenlig + injektionEsketamine
injektionPhenobarbital sodium Antiepileptikum
Oförenlig + injektionEsketamine
injektionThiopental sodium Narkosmedel
Oförenlig + injektionEsketamine

  Mentions Légales